9:00 - 18:00

Program de lucru : Luni - Vineri

0722.819.777

Suna pentru o evaluare gratuita

Facebook

 

 

LinkedIn

en_GBro_RO

Insolventa

Intocmire plan de reorganizare in condițiile Legii 85/2014

Valorificari ale fondului de comerț

Negocieri cu creditorii

Lichidari judiciare

Lichidari voluntare societati, asociații și fundații

Notificarea creditorilor, intocmirea tabelului preliminar și definitiv de creanțe, formularea și sustinerea contestațiilor la declarațiile de creanță;

Convocarea și prezidarea adunărilor creditorilor, acolo unde legea permite acest lucru ,vânzarea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul debitorului,

Elaborarea planului de reorganizare judiciară a debitorului, in condițiile și in termenele prevazute de Legea nr. 85/2014

Gestionarea patrimoniului debitorului;

Conducerea activității debitorului, atunci cand judecatorul-sindic sau legea fixeaza aceasta sarcină practicianului in insolvență;

Incheierea de tranzacții in numele debitorului, descărcarea de datorii, renunţarea la garanții reale, in condiţiile Legii nr. 85/2014

Întocmirea planului de distribuire și distribuirea sumelor rezultate din lichidare;

Întocmire și semnarea bilanţului de lichidare pentru societățile în lichidare

Anularea tuturor actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor societații

Anularea tuturor actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor societații